چه موقع ، چه زمانی ، کِی میلیون دادگاه

چه موقع ، چه زمانی ، کِی: میلیون دادگاه رونالدو اسپانیا رونالدو رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

موضع قاطع مدیر شرکت حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رس

محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

عبارات مهم : سلامت

موضع قاطع مدیر شرکت حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رسمی متولی امر بیان شده است و خدشه ای بر آن وارد نیست.موضع قاطع مدیر شرکت حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رسمی متولی امر بیان شده است و خدشه ای بر آن وارد نیست.

محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

استقرار مديريت جديد در يک شرکت به دليل تحولاتي که اقتضاي تغيير در مديريت است همواره با مخالفت هايي همراه مي شود. تلاش براي برطرف رکود و سوءمديريت دو دهه گذشته در شرکت محيط زيست نيز افزون بر علت شده است و برخي تصميمات و اظهار نظرهاي کلانتري به عنوان رئيس جديد شرکت محيط زيست موجب مخالفت هايي شده است هست. از جمله بعد از آنکه وي رويکرد بازدارنده و سياست زده مخالفان فناوري تراريخته را غير علمي خواند، انتقاداتي عليه وي مطرح شد. فارغ از اينکه منتقدان کلانتري و تراريخته جز دو، سه کارشناس تکراري که به دليل طرد از جامعه دانشگاهي کشور، خود را دانشمند مستقل مي خوانند، نيستند، در اين نوشتار رويکرد بازدارنده و غيرعلمي مذکور واکاوي مي شود.

ترجيع بند اين رويکرد در توجيه مخالفت با فناوري تراريخته اين است که «تراريخته در دنيا مخالفان بسياري دارد» ولی آيا مخالفت هاي رسانه اي و راه اندازي کمپين هاي تکراري ۳۰ تا ۵۰ نفره از سوي جريان هاي تندروی ضد فناوري زيستي و هسته اي مانند صلح سبز را مي توان در برابر اجماع بيش از ۲۰۰ مرکز علمي دنیا و مراجع رسمي و شرکت هاي غذا و داروي کشورهايي مانند شرکت جهاني بهداشت آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، استراليا، کانادا و… مورد توجه قرار داد؟

موضع قاطع مدیر شرکت حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رس

به لحاظ داخلي نيز صحيح نيست تکاليف قانوني و سياست هاي کلي نظام را به دليل چند کمپين ضدفناوري خارجي نقض کرد. سياست هاي کلي و بلندمدت جمهوري اسلامي ايران (مصوب 3/11/1379)، سند ملي زيست فناوري (1384) و راهبردهاي اجرايي آن مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (1386) و قانون ملي ايمني زيستي (ماده «2») توليد محصولات اصلاح شده است ژنتيک و تراريخته را تکليف کرده اند.

همچنين علاوه بر مقامات وزارت بهداشت، وزراي سابق بهداشت ملک زاده، پزشکيان و لنکراني و مراجع رسمي ديگر همچون ستاد توسعه زيست فناوري، شرکت تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت کشاورزي، مرجع ملي ايمني زيستي، مراکز پژوهشي ملي و انجمن هاي علمي بيوتکنولوژي، ژنتيک، اصلاح نباتات و ايمني زيستي همواره با رد شايعات بر سلامت اين فناوري و استفاده از ظرفيت آن براي حل معضلاتي چون بحران آب کشاورزي، از بین بردن سموم شيميايي و افزايش کميت و کيفيت محصول تأکيد کرده اند. همچنين فتاواي متعدد مقام معظم رهبري راجع به محصولات تراريخته و تأکيدات قولي و فعلي معظم له نسبت به توليد حيوانات تراريخته در پژوهشگاه رويان جاي شک و شبهه اي را باقي نگذشته است.

جريان مذکور «گزارش هاي شرکت جهاني بهداشت راجع به سرطان زايي سم مورد مصرف در محصولات تراريخته» را به رئيس شرکت محيط زيست يادآوري و تلاش کرده است شرکت جهاني بهداشت را مخالف اين محصولات جلوه دهد، درحالي که ادعاي مذکور صرفا ساخته و پرداخته اين جريان هست. شرکت جهاني بهداشت خود در صفحه پرسش هاي متداول اين شرکت راجع به محصولات تراريخته به اين شبهه پاسخ داده و به صراحت سلامت این محصولات را تأييد کرده است.

محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

حاميان اين رويکرد همچنين به دروغ از عدم تأييد محصولات تراريخته از سوي وزارت محترم بهداشت و جهاد کشاورزي سخن مي گويند، درحالي که اين دو نهاد بارها بر غلط بودن رويکرد نفي فناوري و ارزيابي مورد به مورد اين محصولات مطابق قانون سخن گفته اند؛ امري که جريان زيست فناوري هراسي در کشور علاقه زيادي دارد آن را به عنوان نوعي عدم تأييد به مخاطب خود القا کند. مسئولان وزارت بهداشت بارها با استناد به بررسي هاي مورد به مورد خود، سلامت محصولات تراريخته داراي مجوز و موجود در بازار را تأييد کرده اند. همچنين معاون پژوهشي وزير جهاد کشاورزي سه شنبه هفته جاري در افتتاحيه دومين همايش بين المللي بيوتکنولوژي به صراحت بر سلامت و ضرورت توليد داخلي اين محصولات و کم کردن واردات آن تأکيد کرد.

اين جريان از هر مخالفتي با مهندسي ژنتيک و تراريخته با برچسب فريبنده توجه به سلامت مردم استقبال مي کند، درحالي که مخالفت با مهندسي ژنتيک و تراريخته حاصل پروژه نفوذ جريان بين المللي مقابله با اين فناوري و نه دغدغه سلامت مردم بوده هست. جلسات متعدد برخي مخالفان با دفتر مقابله با مهندسي ژنتيک در خاورميانه واقع در سوئيس که به بنياد صهيونيستي صلح سبز وابسته بوده و رفت وآمد مستمر عنصرهای صلح سبز به ايران گواه اين امر هست؛ امري که به طور حتم مورد رسيدگي شرکت هاي امنيتي قرار داشته و در وقت مناسب راجع به آن اقدام خواهد شد. صلح سبز جرياني تندرو، ضد فناوري هاي نوين و به ظاهر زيست محيطي است که استکبار براي عقب نگه داشتن کشورها از آن استفاده مي کند و دو بخش اصلي آن يعني مقابله با انرژي هسته اي و مهندسي ژنتيک موفقيت قابل توجهي در کشورهاي متفاوت کسب کرده است.

موضع قاطع مدیر شرکت حفاظت محیط زیست در دفاع از علم و فناوری، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رس

مخالفت پرحجم رسانه اي با انرژي هسته اي در دهه هاي 50 تا 70 و مخالفت با مهندسي ژنتيک در دهه هاي 80 و 90 حاصل ارتباط عوامل اين بنياد با برخي عنصرهای داخلي بوده است که خود را دانشمند مستقل مي نامند. دانشمند مستقل عنواني است که صلح سبز براي دانشمندان تحت نفوذ خود در کشورها به کار مي گيرد تا موضع شاذ و غير علمي و طرد آنها از جامعه دانشگاهي را توجيه کند. روبرت پارک، استاد دانشگاه هاروارد ادعاي دانشمند مستقل بودن، انتشار گزارش رسانه اي به جاي تحقيق و نگارش مقالات علمي و طرح معيارهاي غيرعلمي و جديد را از نشانه هاي علم نماها دانسته است که برخي جريان ها در جهت منافع خود منتشر مي کنند.

جريان مورد نظر در گزارش هاي متعدد به نقل از همين دانشمند نماها ادعا کرده است: «۳۸ کشور پيشرفته اروپايي اين محصولات را منع کرده اند…» و به نقل از کارشناس ديگري ادعا شده است است «کشورهاي زيادي واردات، کشت و مصرف آن را ممنوع اعلام کرده اند» و سپس نتيجه گرفته شده است که ما نيز بايد اين موضع را دنباله رو باشيم. اين درحالي است که شرکت ايمني غذايي اتحاديه اروپايي با انجام ارزيابي هاي سختگيرانه سلامتي و زيست محيطي تاکنون براي ۷۴ محصول تراريخته مجوز مصرف صادر کرده است که اين مجوزها در تمامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعتبار دارند و سويا و ذرت تراريخته در حجم بالايي به اروپا وارد و مصرف مي شود.

محصولات تراریخته سرطان زا هستند یا نه؟

عدم کشت محصولات تراريخته در برخي کشورها نيز دلايل مختلفي دارد که به سلامت اين محصولات مرتبط نيست. براي مثال ژاپن با وجود صدور مجوز براي اين محصولات به دليل شرايط اقليمي و عدم رونق کشاورزي در اين کشور اساسا محصولاتي مانند سويا و ذرت را نمي کارد که بخواهد به نوع تراريخته آن روي بياورد. همچنين دلايل عدم کشت محصولات تراريخته در برخي کشورهاي اروپايي مطابق قانون به کميسيون اروپا اعلام مي شود و در وبسايت اين نهاد موجود است.

در هيچ يک از اين اسناد مسئله سلامت به عنوان دليل عدم کشت ذکر نشده بلکه صرفا به دلايلي چون سياست هاي خاص کشاورزي استناد شده است هست.

اين کارشناس همچنين ادعا مي کند «تاکنون آزمايشاتي اطمينان بخش براي استفاده از اين محصولات انجام نشده هست؛ بنابراين نبايد با عجله وارد توليد اين محصولات شويم.»

فارغ از اين توصیه جالب که جريان مقابله با مهندسي ژنتيک در کشور گاه به صراحت مخالفت خود با توليد داخلي را اعلام مي کند بايد گفت تاکنون بيش از دو هزار تحقيق و مطالعه معتبر راجع به اين محصولات از جمله به وسیله دانشمندان متعهد کشورمان صورت گرفته و در اين مطالعات کوچک ترين عارضه جانبي و ملاحظه مرتبط با سلامت از مصرف اين محصولات گزارش نشده هست. همچنين گزارش هاي رسمي شرکت هاي غذا و دارو مانند شرکت ايمني غذايي اتحاديه اروپا، آمريکا، ژاپن و… همگي بر سلامت اين محصولات اجماع نظر دارند. اين شرکت ها به طور موردي محصولات تراريخته را مورد بررسي قرار داده و مانند هر محصول غذايي ديگري براي توليد و مصرف آن مجوز صادر مي کنند. براي نمونه مطابق آمار آيسا، شرکت غذا و داروي ژاپن تاکنون براي ۳۱۰ رخداد تراريخته مجوز کشت و مصرف صادر کرده هست.

جريان زيست فناوري هراسي همچنين واژه «سرطان» را به عنوان يک بيماري مهلک و ترسناک براي ايجاد هراس از دستاوردهاي مهندسي ژنتيک تکرار مي کند. درحالي که اين ادعا صرفا در يک مقاله مردود (retracted) مطرح شده است است و بسياري از مراجع آکادميک و شرکت هاي غذا و داروي کشورهاي متفاوت بر بي اعتباري آن تأکيد کرده اند. نويسنده اين مقاله با کمک پنج ميليون دلاري صلح سبز و چند شرکت مدعي صنعت ارگانيک جعل اين مقاله را سازماندهي کرده هست. وي در اين مقاله از يک نژاد سرطاني از موش ها براي آزمايش استفاده کرده بود که به طور ژنتيک سرطان مي گيرند و براي مطالعات سرطان کاربرد دارند. ولی نويسنده تلاش کرد غده هاي سرطان را به مصرف محصولات تراريخته نسبت دهد.

رويکرد نفي مطلق فناوري تراريخته درحالي از «ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد و واردات محصولات تراژنه در برنامه ششم توسعه» به عنوان يکي از مستندات خود در نقد موضع رئيس شرکت حفاظت محيط زيست سخن گفته است که اساسا چنين مصوبه اي وجود خارجي ندارد. تنها مصوبه اي که دراين باره در برنامه ششم توسعه موجود هست، بند « ز » ماده «۴۱» است که بر رعايت قانون ايمني زيستي و صدور مجوز براي محصولات تراريخته تأکيد کرده هست. به تصویر آنچه ادعا شده است ماده «۲» قانون ملي ايمني زيستي (مورد تأکيد قانون برنامه ششم) دولت را مکلف کرده است تمهيدات مورد نیاز را براي تسهيل «توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيک با رعايت مفاد اين قانون» فراهم آورد. همان طور که گفته شد زيست فناوري کشاورزي و توليد محصولات تراريخته در اسناد بالادستي ديگري همچون سياست هاي کلي و بلندمدت جمهوري اسلامي ايران ابلاغي ۱۳۷۹ و سند ملي زيست فناوري و راهبردهاي اجرايي آن نيز مورد تأکيد است و به طور حتم مراجع قانوني کشور اين حجم از جعل و دروغ پردازي را تحمل نخواهند کرد.

بنابراين موضع قاطع رئيس شرکت حفاظت محيط زيست در دفاع از علم و فناوري، با آگاهي از تکاليف قانوني و اسناد بالادستي کشور و در همراهي با اجماع نظر جامعه دانشگاهي و مراجع رسمي متولي امر بيان شده است و خدشه اي بر آن وارد نيست، اگرچه مخالفت هايي را از سوي کساني که منافع سياسي و اقتصادي خود را دنبال مي کنند، برانگيخته هست.

اخبار پزشکی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: سلامت | ژنتيک | بهداشت | سلامتي | فناوري | محصولات | وزارت بهداشت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs