چه موقع ، چه زمانی ، کِی میلیون دادگاه

چه موقع ، چه زمانی ، کِی: میلیون دادگاه رونالدو اسپانیا رونالدو رئال مادرید اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی بسته شد

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۱۶ آذرماه مدیر جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده هست. در لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آن

لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی بسته شد

لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی بسته شد

عبارات مهم : شماره

دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۱۶ آذرماه مدیر جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده هست. در لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیاد کردن داشته هست. در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود.

لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی بسته شد

در لایحه بودجه سال بعد مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه امسال ۳۹۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده است بود.

بودجه عمومی مشمول بر دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که جهت سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است که در مقایسه با لایحه بودجه امسال که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۱۶ آذرماه مدیر جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده هست. در لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آن

لایحه بودجه سال 1397 کل کشور و پیوست های آن در لینک های زیر قابل مشاهده است.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک : اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی بسته شد

پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

پیوست شماره سه : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۱۶ آذرماه مدیر جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده هست. در لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آن

پیوست شماره چهار (بخش اول): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده است (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست شماره چهار (بخش دوم): اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه های اجرایی)

لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی بسته شد

واژه های کلیدی: شماره | منابع | سال آینده | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs